Hörselnedsättning - vanligare än man tror

Hörseln försämras långsamt och gradvis och kan vara svårt att lägga märke till. För att ta reda om du har nedsatt hörsel bör du göra ett hörseltest. Nedan följer några exempel på de vanligaste tecknen:

  • Höjer du volymen på Tv:n eller radion?
  • Ber du samtalspartnern att upprepa sig?
  • Svårt att hänga med när flera pratar, t.ex. på restaurang?
  • Har du svårt att höra olika ljudsignaler t.ex. telefon och ringklocka?

Detta kan tyda på nedsatt hörsel.

Tre steg till bättre hörsel

Hörseltest

Du träffar en legitimerad audionom som utför hörseltestet. Detta kallas audiogram. Här utläses vilken typ av hörselnedsättning man har.Visar det sig att du behöver hörapparater så rekommenderar audionomen utefter dina behov och önskemål, rätt teknik till ditt audiogram.

Utprovning

Under detta besök programmerar och anpassar audionomen hörapparaterna efter ditt hörseltest.
Därefter får du möjlighet att prova apparaterna under en period i din vardag tills du känner att du är helt nöjd.


Utvärderingsbesök

Vi utvärderar hur det har fungerat i vardagen med apparaterna och om det behövs göras justeringar. Här tar vi upp frågor och funderingar som du kan ha samt hur du upplevde dina nya hörapparater. Behöver man eventuellt komplettera med andra tekniska hjälpmedel, för användning av t.ex. TV, radio m.m.?

Livskvalitet

En förbättring av hörseln kommer med stor sannolikhet öka din livskvalitet och möjlighet till ett aktivare liv.