Hörselnedsättning på arbetsplatsen

Ibland räcker inte hörapparaternas teknik till för olika arbetsmiljöer och situationer. Vi utreder din situation och hittar den bästa lösning. Kostnaden brukar ersättas av Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen eller din arbetsgivare för att du ska ha en arbetsplats som ska vara anpassad efter just dina behov.

Läs mer om arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan.

Mer formation för Arbetsgivare.